Profesjonalna obsługa
Najniższe ceny
Dobra współpraca

Studio Foto-Video

Nasze reali­za­cje są two­rzone z wyko­rzy­sta­niem wie­lo­let­niego doświadczenia zawodowego.

Spe­cja­li­zu­jemy się w obsłu­dze uro­czy­sto­ści rodzin­nych i oko­licz­no­ścio­wych z wyko­rzy­sta­niem pro­fe­sjo­nal­nych roz­wią­zań.

Jako zespół pra­cu­jemy na sprzę­cie naj­wyż­szej jako­ści.

Ofe­ru­jemy Pań­stwu repor­taż foto-video z tego wyjąt­ko­wego i peł­nego emo­cji dnia jakim jest Wasz ślub i wesele.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą zarówno Foto jak i Video oraz z bezcennym DJ-em, który rozbawi całe wesele.

Jako nieliczni posiadamy kwalifikacje z Urzędu Lotnictw Cywilnego co umożliwia nam legalne latanie dronami z których jesteśmy w stanie wykonać przepiękne ujęcia zarówno foto jak i video.

Posiadamy również wszelkie zezwolenia wydane przez Kurię na filmowanie i fotografowanie w Kościołach.

Jesteśmy legalnie działającą firmą i możecie nas Państwo sprawdzić w Głównym Urzędzie Statystycznym po numerze Nip – 5471907481

licznik odwiedzin tumblr